Proračun

Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna - račun rashoda i izdaci
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna-račun prihoda
Prijedlog plana proračuna općine Jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Donacije i sponzorstva - stanje 30.09.2017.
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POLUGODIŠNJI IZVJ.2017
5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
4. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - RASPOLOŽIVA SREDSTVA
3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - OPĆI DIO - PRIHODI
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - NASLOVNICA
Donacije i sponzorstva do 30. lipnja 2017.
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2017. godinu
Financijsko izvješće o utrošku sredstava na lokalnim izborima
5.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
4.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI
3.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
2.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. OPĆI DIO PRIHODI
1.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.
Godišnjo financijski izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu.
4.PRIJEDLOG PRORAČ.ZA 2017.-POSEBNI DIO
3.PRIJEDLOG PRORAČ.ZA 2017.-RASHODI OPĆI DIO
2.PRIJEDLOG PLANA PRORAČ.ZA 2017-PRIHODI
1.NASLOVNICA-PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017
1.I IZMJ.PR.2016.-NASLOVNICA
2.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.PRIHODA
3.I IZMJ.PR.2016-RASP.SR.I RAČ.FINANCIRANJA
4.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.RASHODI I IZDACI
5.I IZMJ.PR.2016-POSEBNI DIO (3.RAZ.)
6.I IZMJ.PR.2016-PLAN.RAZV.PROGR.-KAPITALNI DIO
7.I IZMJ.PR.2016-PROJEKCIJE 20187.I 2018.-RASHODI I IZDACI
8.I IZMJ.PR.2016-PROJEKCIJE 2017.I 2018.-PRIHODI I PRIMICI
1.OSTVARENJE PRORAČUNA 01.01.-30.06.16.-PRIHODI OPĆI DIO
2.OSTVARENJE PRORAČUNA 01.01.-30.06.16.-RASHODI-OPĆI DIO
3.OSTVARENJE PRORAČUNA 01.01.-30.06.16.-RASHODI-POSEBNI DIO
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2016
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika do 30.12.2015.
Plan razvojnih programa Općine Jakšić za 2016.g s projekcijama za 2017. i 2018.g
Plan proračuna 2016-posebni dio-5 raz
8. Plan proračuna i projekcije 2017. i 2018.-rashodi
7. Plan proračuna 2016 i projekcije 2017. i 2018.
6. Plan proračuna 2016-plan raz.progr.-kapitalni dio
5. Plan proračuna 2016-posebni dio
4. Plan proračuna 2016-opći dio- račun financiranja
3. Plan proračuna 2016-opći dio- račun rashoda
2. Plan proračuna 2016-opći dio- račun prihoda
1. Plan proračuna 2016-naslovnica
01. Obrazloženje Proračuna Općine Jakšić za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
9. I Izmjene i dopune proračuna za 2015-posebni dio-5 raz
 
 
Powered by Phoca Download