Javna nabava

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu
Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2019.godinu
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Općine Jakšić
Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2019. godinu - Ivica Kovačević
Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2019. godinu - Mile Barišić
Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2018. godinu - Mile Barišić
Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2018. godinu - Ivica Kovačević
Izvršenje Plana nabave Općine Jakšić za 2018. godinu
Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu.
Plan nabave roba i usluga za 2019. godinu
Izmjene i dopune plan nabave roba i usluga za 2018. godinu
Obavijest o nadmetanju
Plan nabave roba i usluga za 2018.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu javne nabave male vrijednosti- Nabavka komunalne opreme
Odluka o početku postupka jednostavne javne nabave komunalnog traktora i opreme
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave- Nabavka komunalne opreme
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za jednostavnu nabavu za predmet- Uređenje mjesnog doma Bertelovci
Upute ponuditeljima dom Bertelovci
Poziv na nadmetanje Poslovna zona Jakšić 1. faza
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2015. godinu
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Jakšić
Izgradnja odvojka ulice S. Radića
Izmjene i dopuna plana nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
 
 
Powered by Phoca Download