Pozivi i natječaji

Četvrtak, 19 Listopad 2017
Na temelju članka 7., 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju natječaja za…
Četvrtak, 19 Listopad 2017
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama (NN, broj 74/14), članka 74. i 76. Zakona…
Utorak, 04 Travanj 2017
Poništava se postupak jednostavne nabave, javnog naručitelja Opčine Jakšić za predmet nabave Uređenje mjesnog doma Bertelovci.
Ponedjeljak, 02 Siječanj 2017
Ponedjeljak, 02 Siječanj 2017
Nabava robe – materijala za javnu rasvjetu Eminovci. Predmet nabave detaljno je opisan u tehničkoj specifikaciji.
Petak, 30 Prosinac 2016
Poništava se postupak javne nabave, javnog naručitelja Općine Jakšić za predmet nabave materijala za javnu rasvjetu Eminovci.  
Srijeda, 23 Studeni 2016
Na temelju članka 7., i članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju…
Utorak, 25 Listopad 2016
Na temelju članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić broj 97) , KLASA:061-01/16-01/01; URBROJ:2177/04-02/16-1, Jakšič, 25. listopada 2016. godine, Općinski…