Proračun

Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. godinu
10.Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018.
9.PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.S PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020.
8.PLAN PROR.2018.-PROJEKCIJE 2019.,2020.-RASHODI I IZDACI
7.PLAN PROR.2018.-PROJEKCIJE 2019.,2020.-PRIHODI I PRIMICI
6.PLAN PROR.2018.-PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
5.PLAN PROR.2018.-POSEBNI DIO
4.PLAN PROR.2018.-RAČ.FINANC.I RASPOLOŽIVA SRED.
3.PLAN PROR.2018.-OPĆI DIO-RAČ.RASHODA
2.PLAN PROR.2018.-OPĆI DIO-RAČUN PRIHODA
1.PLAN PRORAČUNA 2018.PROJ.2019.2020.-NASLOVNICA
8.IZMJENE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.I PROJ.2018.I 2019.
7.I.IZMJ.PROR.2017.-PROJEKCIJE 2018.I 2019.-RASHODI I IZDACI
6.I.IZMJ.PROR.2017.-PROJEKCIJE 2018.I 2019.-PRIHODI I PRIMICI
5.I.IZMJENE PRORAČUNA 2017.-POSEBNI DIO
4.I.IZMJ.PROR.2017.-RAČ.FINANC.I RASPOLOŽIVA SREDSTVA
3.I.IZMJ.PROR.2017.-OPĆI DIO-RAČUN RASHODA I IZDATAKA
2.I.IZMJ.PRPR.2017.-OPĆI DIO-RAČUN PRIHODA
1.I.IZMJ.PRORAČUNA 2017.-NASLOVNICA
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna - račun rashoda i izdaci
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna-račun prihoda
Prijedlog plana proračuna općine Jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Donacije i sponzorstva - stanje 30.09.2017.
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POLUGODIŠNJI IZVJ.2017
5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
4. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - RASPOLOŽIVA SREDSTVA
3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - OPĆI DIO - PRIHODI
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017. - NASLOVNICA
Donacije i sponzorstva do 30. lipnja 2017.
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2017. godinu
Financijsko izvješće o utrošku sredstava na lokalnim izborima
5.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
4.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI
3.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
2.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. OPĆI DIO PRIHODI
1.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.
Godišnjo financijski izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu.
4.PRIJEDLOG PRORAČ.ZA 2017.-POSEBNI DIO
3.PRIJEDLOG PRORAČ.ZA 2017.-RASHODI OPĆI DIO
2.PRIJEDLOG PLANA PRORAČ.ZA 2017-PRIHODI
1.NASLOVNICA-PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017
1.I IZMJ.PR.2016.-NASLOVNICA
2.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.PRIHODA
3.I IZMJ.PR.2016-RASP.SR.I RAČ.FINANCIRANJA
4.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.RASHODI I IZDACI
5.I IZMJ.PR.2016-POSEBNI DIO (3.RAZ.)
6.I IZMJ.PR.2016-PLAN.RAZV.PROGR.-KAPITALNI DIO
7.I IZMJ.PR.2016-PROJEKCIJE 20187.I 2018.-RASHODI I IZDACI
 
 
Powered by Phoca Download