Proračun

2.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.PRIHODA
3.I IZMJ.PR.2016-RASP.SR.I RAČ.FINANCIRANJA
4.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.RASHODI I IZDACI
5.I IZMJ.PR.2016-POSEBNI DIO (3.RAZ.)
6.I IZMJ.PR.2016-PLAN.RAZV.PROGR.-KAPITALNI DIO
7.I IZMJ.PR.2016-PROJEKCIJE 20187.I 2018.-RASHODI I IZDACI
8.I IZMJ.PR.2016-PROJEKCIJE 2017.I 2018.-PRIHODI I PRIMICI
1.Ostvarenje proračuna 01.01.-30.06.16.-prihodi opći dio
2.Ostvarenje proračuna 01.01.-30.06.16.-rashodi-opći dio
3.Ostvarenje proračuna 01.01.-30.06.16.-rashodi-posebni dio
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2016
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika do 30.12.2015.
Plan razvojnih programa Općine Jakšić za 2016.g s projekcijama za 2017. i 2018.g
Plan proračuna 2016-posebni dio-5 raz
8. Plan proračuna i projekcije 2017. i 2018.-rashodi
7. Plan proračuna 2016 i projekcije 2017. i 2018.
6. Plan proračuna 2016-plan raz.progr.-kapitalni dio
5. Plan proračuna 2016-posebni dio
4. Plan proračuna 2016-opći dio- račun financiranja
3. Plan proračuna 2016-opći dio- račun rashoda
2. Plan proračuna 2016-opći dio- račun prihoda
1. Plan proračuna 2016-naslovnica
01. Obrazloženje Proračuna Općine Jakšić za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
9. I Izmjene i dopune proračuna za 2015-posebni dio-5 raz
8. I Izmjene i dopune proračuna za 2015 i projekcije 2016. i 2017.-rashodi
7. I Izmjene i dopune proračuna za 2015 i projekcije 2016. i 2017.-prihodi
6. I Izmjene i dopune proračuna za 2015-plan raz.pr.-kapitalni dio
5. I Izmjene i dopune proračuna za 2015-posebni dio
4. I Izmjene i dopune proračuna za 2015-račun financiranja
3. I Izmjene i dopune proračuna za 2015-opći dio-rashodi
2. I Izmjene i dopune proračuna za 2015-opći dio-prihodi
1. I izmjene i dopune proračuna za 2015-naslovnica
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu
Plan proračuna općine Jakšić za 2015. godinu
II Izmjene i dopune Proračuna općine Jakšić za2014
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika do 30.06.2014.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2012.
Proračun Općine Jakšić za 2014. godinu
Rebalans Proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu
Proračun Općine Jakšić za 2013. godinu
 
 
Powered by Phoca Download