Gradnja vodovoda naselja Rajsavac


Utorak, 13 Studeni 2012

Započeli su radovi  gradnje vodovoda Radnovac-Rajsavac, odnosno nastavljena je gradnja distributivnog vodovoda naselja Rajsavac. Vrijednost radova oko 800.000 kuna, a financira se sredstvima Hrvatskih voda, Tekije d.o.o. i općine Jakšić. Izvođač radova Presoflex gradnja d.o.o. iz Požege završiti će radove do kraja godine.

Do proljeća slijedeće godine započeti će se građani priključivati na novu javnu vodovodnu mrežu.