Odluka o poništenju postupka javne nabave za materijal za javnu rasvjetu Eminovci


Petak, 30 Prosinac 2016

Poništava se postupak javne nabave, javnog naručitelja Općine Jakšić za predmet nabave materijala za javnu rasvjetu Eminovci.