Javna nabava robe - materijal za javnu rasvjetu Eminovci


Ponedjeljak, 02 Siječanj 2017

Nabava robe – materijala za javnu rasvjetu Eminovci. Predmet nabave detaljno je opisan u tehničkoj specifikaciji.