Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava potpore za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima


Srijeda, 28 Listopad 2009

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava potpore za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Jakšić u 2009. iz proračuna općine Jakšić za 2009. i to za : višegodišnje nasade, ratarske kulture i jednogodišnje usjeve sve osim duhana.


Općina sudjeluje u pokriću premije osiguranja na način da osiguraniku po pojedinoj zaključenoj polici osiguranja, sufinancira najviše do 20% troškova plaćene premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici osiguranja, utvrđene na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu korisnika poljoprivrednog gospodarstva.

Najmanji iznos naknade je 250,00 kn a najviši iznos 2.000,00 kn za pojedinog korisnika što u slučaju zadruge znači da je korisnik svaki član zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.

Više informacija u dokumentu Javni poziv za osiguravanje usjeva