Zapisnik sa neslužbenom listom provedbe Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Jakšić- II krug


Četvrtak, 09 Travanj 2015

Z   A   P   I   S   N   I   K
o otvaranju i ocjenjivanju prijava
Povjerenstvo je dana 07. travnja 2015. u prostorijama Općine Jakšić otvorilo pristigle prijave i utvrdilo slijedeće:
Na Javni natječaj II krug objavljen 06. ožujka 2015. na Internet stranicama Općine Jakšić za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa "Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Jakšić" pristiglo je 9 prijava,

od čega:
-    7 za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
-    2 za zamjenu postojeće i ugradnju nove vanjske stolarije

Nakon otvaranja prijava Povjerenstvo je provjerilo cjelovitost pristiglih prijava i natječajne dokumentacije te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac.

Dana 07.travnja 2015. Povjerenstvo je izvršilo terenski pregled prijavljenih kućanstava sa potpunom dokumentacijom radi utvrđivanja usklađenosti upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem.

privitakCjelokupni zapisnik pogledajte ovdje