Službene internet stranice Općine Jakšić

Savjetovanje s javnošću

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila "Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću" u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu na stranicama Općine Jakšić objavljen je "Plan savjetovanja s zainteresiranom  javnošću" Općine Jakšić. (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno, možete uputiti putem Obrasca uz obaveznu naznaku pojedinog nacrta općeg akta na koje se internetsko savjetovanje odnosi. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KOORDINATORI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Nela Včelik mag.oec.
T: 034/257-123
F: 034/257-123
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Općine Jakšić
 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU

Savjetovanja s javnošću 2018. godina

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU

Savjetovanja s javnošću 2019. godina

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU

Savjetovanja s javnošću 2020. godina

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU

Savjetovanja s javnošću 2021. godina

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

Savjetovanja s javnošću 2022. godina

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

Savjetovanja s javnošću 2023. godina

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2024. GODINU

Savjetovanja s javnošću 2024. godina

 

 

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija