Službene internet stranice Općine Jakšić

Savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Općine Jakšić za 2020. godinu

Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Red. br. Naziv propisa općeg akta ili dokumenta Okvirno vrijeme provedbe javnog savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenata za koje se provodi savjetovanje Način provedbe savjetovanja
1.

Proračun Općine Jakšić za 2021.

listopad/studeni 2020. prosinac 2020. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
2.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

listopad/studeni 2020. prosinac 2020. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
3.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za 2021.godinu

listopad/studeni 2020. prosinac 2020. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
4.

Program socijalne skrbi Općine Jakšić za 2021.godinu

listopad/studeni 2020. prosinac 2020. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
5.

Program javnih potreba u kulturi i športu za područje Općine Jakšić za 2021.godinu

listopad/studeni 2020. prosinac 2020.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

6.

Program javnih potreba u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i fakultetskom odgoju i obrazovanju Općine Jakšić za 2021.godinu

listopad/studeni 2020. prosinac 2020.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

7.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na  području Općine Jakšić za 2020.godine

listopad/studeni 2020. prosinac 2020.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

8.

Program sredstava šumskog doprinosa na području Općine Jakšić za 2020.godinu

listopad/studeni 2020. prosinac 2020.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

9.

Program sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Jakšić za 2020.godinu

listopad/studeni 2020. prosinac 2020.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

10.

Strategija upravljanja imovinom Općine Jakšić za razdoblje 2020.-2026.

veljača/ožujak 2020. ožujak 2020.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija