Službene internet stranice Općine Jakšić

Savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Općine Jakšić za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini.

 

Red. br. Naziv propisa općeg akta ili dokumenta Okvirno vrijeme provedbe javnog savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenata za koje se provodi savjetovanje Način provedbe savjetovanja
1.

Proračun Općine Jakšić za 2024.

listopad/studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
2.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.godinu

listopad/studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
3.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za 2024.godinu

listopad/studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
4.

Program socijalne skrbi Općine Jakšić za 2024.godinu

listopad/studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
5.

Program javnih potreba u kulturi i sportu za područje Općine Jakšić za 2024.godinu

listopad/studeni 2023. prosinac 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

6.

Program javnih potreba u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i fakultetskom odgoju i obrazovanju Općine Jakšić za 2024.godinu

listopad/studeni 2023. prosinac 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

7.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na  području Općine Jakšić za 2024.godine

listopad/studeni 2023. prosinac 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

8.

Program sredstava šumskog doprinosa na području Općine Jakšić za 2024.godinu

listopad/studeni 2023. prosinac 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

9.

Program sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Jakšić za 2024.godinu

listopad/studeni 2023. prosinac 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

10.

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Općine Jakšić

siječanj 2023. siječanj 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

11.

Javni poziv za prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jakšić

siječanj 2023. siječanj 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

12.

Odluka o ostvarivanju prava prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u Program predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Jakšić“

siječanj/veljača 2023. veljača 2023.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija