Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakšić za 2016. godinu


Petak, 23 Listopad 2015

Ovaj Poziv odnosi se na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Jakšić za 2016. godinu, odnosno za programe i projekte u kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju i obrazovanju te projekti ostalih udruga građana koji su od interesa  za Općinu Jakšić, odnosno onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju određene kriterije.

privitakCjelokupni javni poziv  i obrazac prijave pogledajte ovdje

Obrasci za prijave mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić, svakim radnim danom ili na web stranicama Općine Jakšić.  Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Jakšić za 2016. godinu, kao područje financiranja su: javne potrebe u području kulture, sporta, socijalne skrbi i ostale društvene djelatnosti.