Službene internet stranice Općine Jakšić

Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 02:00

Niskonaponska mreža i javna rasvjeta naselja Rajsavac

Općina Jakšić izgradila je novu javnu rasvjetu u naselju Rajavac u vrijednosti 130.000 kuna.  

HEP ODS Elektra Požega izvršili su radove na demontaži i zamjeni postojeće stare niskonaponske mreže u naselju Rajsavac. Elektra Požega postavila je nove betonske stupove  i instalirala novu kvalitetnu niskonaponsku mrežu. Rekonstrukcijom niskonaponske mreže i postavljanjem novih betonskih stupova stvorene su pretpostavke za izgradnju i postavljanje novih rasvjetnih tijela za javnu rasvjetu.
Vrijednost izvedenih radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže financiranu od HEP ODS Elektra Požega  iznosi oko 550.000 kuna.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija