Službene internet stranice Općine Jakšić

Ponedjeljak, 11 Rujan 2017 02:00

Obavijest kandidatima o održavanju pisanog testiranja

 

Povjerenstvo za provedbu postupka imenovanja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, putem natječaja objavljenog u “Narodnim novinama” br. 80/17 i službenoj internetskoj stranici Općine Jakšić (http://www.jaksic.hr/), te Oglasnoj ploči istoga tijela, u razdoblju od 16. kolovoza 2017. do 24. kolovoza 2017. godine,

 

 

 

 

 

o b a v j e š t a v a k a n d i d a t e

 

 

 

da će se pisano testiranje za kandidate održati dana 18. rujna 2017. godine ( ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Jakšić, Osječka 39, Jakšić

 

 

 

 

 

 

 

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

 

 

 

  1. Jagoda Kovačić

  2. Nikolina Gazilj

  3. Ksenija Hudeček

  4. Damir Majer

  5. Kristina Turković

 

 

 

 

 

Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Kandidati koji ostvare najmanje 50 % od mogućeg broja bodova pristupit će razgovoru (intervju). O terminu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti prethodno obavješteni putem službene internetske stranice Općine Jakšić.

 

 

 

Po obavljenom razgovoru (intervjuu) Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pisanom testu i razgovoru (intervjuu).

 

 

 

O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Povjerenstvo obavještava odnosno podsjeća kandidate da su svi potrebni podaci u svezi testiranja već ranije objavljeni na službenoj internetskoj stranici Općine Jakšić (http://www.jaksic.hr/) i na Oglasnoj ploči istoga tijela.

 

 

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

 

 

P o v j e r e n s t v o

 

U Jakšiću, 11. rujna 2017. godine

 

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija