Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 07 Rujan 2022 20:13

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić

Na temelju članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić broj 97/15) općinski načelnik Općine Jakšić, raspisuje
JAVNI POZIV za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić.

1. Nagrada Općine Jakšić dodjeljuje se osobama s područja Općine Jakšić, dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja fizičkim i pravnim osobama za zasluge u teorijskom i praktičnom radu u unapređivanju gospodarstva, znanosti, zdravstva, kulture, zaštite okoliša, športa, vatrogastva, odgoja i prosvjete, tehničke kulture i drugih javnih djelatnosti koje su od značaja za Općinu Jakšić, te povodom obilježavanja njihovih obljetnica rada.
2. Nagrada Općine Jakšića za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja Općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Jakšić. Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka te je tim djelom dao osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Jakšić.
3. Počasnim građaninom, odnosno počasnom građankom Općine Jakšić može se imenovati osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda Općine Jakšić u zemlji i inozemstvu i zaslužna za razvoj Općine Jakšić ili pojedinih njezinih javih djelatnosti, te državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Općinu Jakšić u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
4. Zahvalnica Općine Jakšić, priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te doprinos razvoju i ugledu Općine Jakšić.
5. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić jesu :
- najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području javnog djelovanja;
- uživanje ugleda uzorne osobe, stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog trgovačkog društva, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe;
- objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja;
- obilježavanje najmanje dvadesete obljetnice rada.
6. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.
7. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić treba sadržavati:
- ime, prezime i adresu osobe, odnosno naziv i adresu trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
- područje javne djelatnosti za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
- naziv javnog priznanja za koje se predlaže;
- obrazloženje prijedloga za dodjelu javnog priznanja.
8. Rok za podnošenje prijedloga je do 30.rujna 2022.godine.
Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.
9. Prijedlozi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić, Osječka 39, Jakšić u zatvorenoj omotnici s napomenom:
«Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić-ne otvaraj».

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević dipl.ing. v.r.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija