Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 18 Listopad 2023 18:37

Odluka o proglašenju sajamskog dana na području Općine Jakšić

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 57. Zakona o trgovini i članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik“ Općine Jakšić br.: 05/21.), općinski načelnik Općine Jakšić donosi O D L U K U o proglašenju sajamskog dana na području Općine Jakšić

Ovom Odlukom se u svrhu sajamskih i turističkih aktivnosti, dani 28.. listopada 2023. godine do 01. studeni 2023. godine proglašava sajamskim danom na području Općine Jakšić.

Više informacija u priloženom dokumentu.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija