Službene internet stranice Općine Jakšić

Četvrtak, 14 Svibanj 2015 02:00

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Jakšić

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, br. 41/14) i članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ br. 88/14.), Općinsko vijeće Općine Jakšić objavljuje


J A V N I   P O Z I V


za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Jakšić

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Jakšić. Savjet mladih Općine Jakšić savjetodavno je tijelo Općine Jakšić koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Jakšić.

II.
Savjet mladih Općine Jakšić ima 5 članova. Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.
U savjet mladih Općine Jakšić mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Jakšić koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri godine.

privitakCjelokupni javni poziv pogledajte ovdje

privitakOvdje preuzmite obrazac za podnošenje prijedloga kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih

 

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija