Službene internet stranice Općine Jakšić

Četvrtak, 29 Listopad 2015 01:00

Natječaj za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 2., 3 i 4. Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik" 3/07,5/07,8/07 i 11/07.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2015./16., Klasa:604-01/15-01/06, Ur.br: 2177/1-07-07/5-15-3, od 26.10.2015.god., Župan Požeško-slavonske županije raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu  Stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku  godinu 2015./2016.
studentima s područja Požeško-slavonske županije

1. U akademskoj godini 2015./16. dodijelit će se 25 stipendija.

 • korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u  akademskoj godini 2015/2016., u obliku 10 mjesečnih isplata, u vremenu do završetka zadnje akademske godine redovnog studija (bez apsolventskog staža).
 • mjesečni iznos stipendije je 600,00 kn.

2. Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju studenti  koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti koji  imaju stalno prebivalište na području Požeško-slavonske županije te  studiraju  izvan mjesta prebivališta, u RH.
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s  najmanjom ocjenom 3,5 odnosno s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu  školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 3,0

3. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na  www.pszupanija.hr),  
 • životopis,
 • uvjerenje o prebivalištu (PU MUP-a),
 • rodni list (preslik dokumenta),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica (preslik dokumenta),
 • ovjereni preslik svjedodžbi  zadnja dva razreda  srednje škole, za  studente prve godine,
 • prijepis ocjena svih položenih ispita , za studente druge, treće , četvrte, pete, odnosno završne  godine (preslik dokumenta i original ili ovjereni preslik na uvid),
 • uvjerenje o redovitom upisu u 2015./16. akademsku godinu,
 • izjava o zajedničkom kućanstvu,(obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na www.pszupanija.hr ),
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2014. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2014. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
 • potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca - potvrda o isplati plaće, odnosno preslik odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2015. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslik dokumenta i original na uvid),
 • potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili PU MUP-a, ili preslik braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju - sudionike Domovinskog rata - hrvatski branitelj  ili dijete sudionika - hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu),
 • dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (preslik rješenja, potvrde i sl.),
 • dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (za prvo, drugo i treće mjesto),
 • izjava da ne prima drugu stipendiju (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na www.pszupanija.hr ).

4. Rezultati natječaja: kandidat može podnijeti pismeni prigovor koji se upućuje Komisiji putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije. Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od osam dana od dana isteka roka za prigovor.

5. Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti u roku  od   petnaest  dana  od   dana  objave  natječaja  na  adresu :

Požeško-slavonska županija
Komisija za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije
34000 Požega, Županijska 7 .

 

privitak  Obrazac za stipendiju za kućanstvo

privitakZahtjev za dodjelu stipendija 2015/16

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija