Službene internet stranice Općine Jakšić

Petak, 15 Siječanj 2016 01:00

JAVNI POZIV za dodjelu nepovratnih sredstava potpore za osiguranje usjeva od mogućih šteta na području Općine Jakšić

Temeljem članka 5. Pravilnika o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta  poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Jakšić u 2015. («Sl. glasnik Općine Jakšić“,  broj 89/14.) , općinski načelnik  Općine Jakšić
o b j a v lj u j e

JAVNI   POZIV

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

dodjela nepovratnih sredstava potpore za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Jakšić u 2015.,  iz Proračuna Općine Jakšić za 2016. i to za: višegodišnje nasade, ratarske kulture i jednogodišnje usjeve sve, osim duhana.
Općina sudjeluje u pokriću premije osiguranja na način da po pojedinom osiguraniku, neovisno o njegovom broju zaključenih polica, sufinancira najviše do 20% troškova plaćene premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici osiguranja, utvrđene na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu korisnika poljoprivrednog gospodarstva.
Najmanji iznos naknade je 250,00 kn a najviši iznos 2.000,00 kn za pojedinog korisnika, neovisno o njegovom broju zaključenih polica,  što u slučaju zadruge znači da je korisnik svaki član zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.
Maksimalni iznos naknade za pojedinog korisnika, za sve njegove zaključene police je 2.000,00 kuna.

2. UVJETI ZA ODOBRENJE POTPORA:
Potporu može ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta i zadruge  i da ispunjava slijedeće uvjete:

    • da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
    • da se prebivalište odnosno sjedište korisnika nalazi na području Općine Jakšić
    • da je polica osiguranja usjeva od mogućih šteta zaključena u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. listopada 2015.


3. ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA:
Zahtjevi se  zaprimaju  od dana objave ovog Javnog poziva na Oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine do 1. veljače  2016.  godine., a korisnici ih  podnose na adresu: Općina Jakšić, 34308 Jakšić, Osječka 39  na propisanom obrascu koji mogu podići u Općini Jakšić, Jakšić, Osječka 39,  u vremenu od 8,00 do 14,00 sati., ili  web stranica: www.jaksic.hr .

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ISPUNJENI OBRAZAC  ZAHTJEVA:
a)  preslika prijave površina za 2015.g,  kod Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom  razvoju – List B,
b)   dokaz o zaključenoj polici osiguranja – preslik zaključene police osiguranja za 2015.;
c) potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police;
d)  dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta;
e) dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu,
f) preslika žiro- računa (IBAN)
g) Dokaz da su podmirene obveze za komunalnu naknadu i druge naknade, ukoliko iste postoje prema Općini Jakšić;

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, kao ni oni koji ne udovoljavaju svim uvjetima navedenim u točki 2. ovog Javnog poziva.

OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE JAKŠIĆ

privitak  Zahtjev za potporu osiguranja

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija