Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 25 Svibanj 2016 02:00

Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javni uvid nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15, članka 52. stavka 3. i članka 104. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13 i 83/14.),sukladno odredbama članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13), općinski načelnik Općine Jakšić, dana 24. svibnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju i upućivanju na javni uvid
nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić

  1. Utvrđuje se:Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić, nastavno u tekstu:Plan.
  2. Nacrt Plana daje se na javni uvid objavom na web stranicama Općine Jakšić (www.jaksic.hr ). Javni uvid trajat će 30 dana  u vremenu od 25. svibnja 2016. do 25. lipnja 2016.  godine
  3. Stručni izrađivač Plana, Hidroplan d.o.o., Zagreb, u suradnji s Općinom Jakšić, davat će tijekom javnog uvida potrebna stručna tumačenja.
  4. Mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti, na objavljeni Plan mogu se upisati čitko (ime, prezime, adresa, potpis podnositelja) u knjigu primjedbi koja će biti izložena u Općini Jakšić, ili dostaviti pismeno poštom na adresu:Općina Jakšić, Osječka 39, 34308 Jakšić, te elektronskom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi je u vremenu trajanja Javnog uvida.
  5. Ovaj zaključak objavit će se, sukladno članku 22. Stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13), na radiju Vallis Aurea, dana 25. svibnja 2016., 5 puta tijekom dana.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija