Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 21 Rujan 2016 02:00

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Jakšić“

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07,094/13) te članka 49. i 50. Statuta Dječjeg vrtića „Jakšić“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jakšić“ na svojoj 2. sjednici održanoj 20. rujna 2016. godine raspisalo je

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Dječjeg vrtića „Jakšić“

1. Ravnatelj/ravnateljica (m/ž) -  jedan (1) izvršitelj/ica na razdoblje od četiri (4) godine,
mjesto rada: Jakšić, Stjepana Radića 1

Uvjeti:

  • osoba koja ispunjava uvjete odgojitelja ili stručnog suradnika,
  • najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
  • osoba ne smije biti kažnjavana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/ kandidatkinje su dužni priložiti:

  • životopis,
  • osobna iskaznica (preslika),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  • potvrda o radnom stažu- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO- dokaz o najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja (original),
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja (original)).

Pisane prijave na natječaj s prilozima podnose se osobno na adresu : Dječji vrtić „Jakšić“ , Stjepana Radića 1, 34308 Jakšić, s naznakom „Za Upravno vijeće – natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja- ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave, od 21. rujna do 29. rujna 2016.g., a najkasnije do 12:00 sati zadnjeg dana natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje  podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Dječji vrtić „Jakšić“ pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti , u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati s valjanom dokumentacijom biti će obaviješteni u roku 45 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Dječji vrtić „Jakšić“

privitak  Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Jakšić“

 

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija