Službene internet stranice Općine Jakšić

Utorak, 25 Listopad 2016 02:00

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić

Na temelju članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić broj 97) , KLASA:061-01/16-01/01; URBROJ:2177/04-02/16-1, Jakšič, 25. listopada 2016. godine, Općinski načelnik Općine Jakšić raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić

 

Povodom Dana Općine Jakšić, 4. prosinac, Općinsko vijeće dodijelit će javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos vezan za život i razvoj Općine Jakšić.

 

Javna priznanja Općine Jakšić:

 

 1. Počasni građanin Općine Jakšić
 2. Nagrada za životno djelo Općine Jakšić
 3. Nagrada Općine Jakšić
 4. Zahvalnica Općine Jakšić

 

Sukladno članku 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić broj 97) inicijativu za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti:

 • općinski načelnik
 • zamjenik općinskog načelnik
 • radna tijela Općinskog vijeća
 • najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća
 • vijeće mjesnih odbora s područja Općine
 • udruge građana s područja Općine
 • tvrtke sa sjedištem na području Općine te
 • druge fizičke i pravne osobe

 

Temeljem iznijetog molim Vas da dostavite inicijativu za dodjelu priznanja Počasni građanin Općine Jakšić, Nagrade za životno djelo, Nagrada i Zahvalnice Općine Jakšić.

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić treba  sadržavati: 

 

 • ime, prezime i adresu osobe, odnosno naziv i adresu trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba koji  se predlažu za dodjelu javnog priznanja; 
 • područje javne djelatnosti za koju se predlaže dodjela javnog priznanja; 
 • naziv javnog priznanja za koje se predlaže;
 • obrazloženje prijedloga za dodjelu javnog priznanja. 

 

Prijedlozi  se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić, Osječka 39, Jakšić u zatvorenoj omotnici s napomenom: 

 

               «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić-ne otvaraj»

 

 

 

S poštovanjem,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

 

 

 

privitakJavna priznanja Općine Jakšić- javni poziv

privitakObrazloženje poziva

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija