Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 23 Studeni 2016 01:00

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Stipendije Općine Jakšić za akademsku godinu 2016./2017. studentima s područja Općine Jakšić

Na temelju članka 7., i članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju Ponovljenog javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu KLASA:022-01/16-01/86 URBROJ:2177/04-02/16-6, Jakšić, 23. studenog 2016., Općinski načelnik Općine Jakšić raspisuje

PONOVLJENI J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu  Stipendije Općine Jakšić za akademsku  godinu 2016./2017.
studentima s područja Općine Jakšić


1. U akademskoj godini 2016./17.,ponavlja se javni natječaj za dodjelu još 3(tri)  stipendije.

  • korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u  akademskoj godini 2016/2017., u obliku 10 mjesečnih isplata, u vremenu do završetka zadnje akademske godine redovnog studija do dana diplomiranja, a najduže za vrijeme jedne godine apsolventskog staža korisnika stipendije
  • mjesečni iznos stipendije je 500,00 kn

Puni opis javnog natječaja možete pogledati ovdje.

Ostala dokumentacija potrebna za sudjelovanje u javnom natječaju:

privitakObrazac za stipendiju za kućanstvo i izjava 2016.-2017.

privitakPravilnik o stipendiranju

privitakZahtjev 2016.-2017.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija