Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 20 Travanj 2022 09:31

Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i112/19 ) Općinski načelnik Općine Jakšić, r a s p i s u j e NATJEČAJ  za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i112/19 ) te slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist (VII stupanj stručne spreme) pravne, ekonomske, tehničke ili prirodoslovne struke
  • položen državni stručni ispit
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • organizacijske sposobnosti
  • komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odjelom
  • poznavanje rada na računalu
  • prijavu na natječaj može podnijeti i sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje te se može imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja

Više informacija u prilogu

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija