Službene internet stranice Općine Jakšić

Četvrtak, 28 Lipanj 2018 09:00

Javni natječaj za prodaju nekretnina unutar Gospodarske zone Jakšić

Na temelju članka članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14, 81/15. – pročišćeni tekst),  članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 116/18),  Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jakšić - Gospodarska zona Jakšić od dana 29.svibnja 2018. (Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 118/18) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina - Gospodarska zona Jakšić, KLASA: 022-01/18-01/100,  URBROJ: 2177/04-02/01-18-1 od 26. lipnja 2018. godine,  raspisuje se


J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina unutar Gospodarske  zone Jakšić

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija